Projektünk célja főként a 6-7. osztályban tanult honismereti, történelmi és természetismereti ismeretek tapasztalati úton való megerősítése, és a további tanulmányaink előkészítése és az ehhez szükséges motiváció megalapozása személyes élmények, kiselőadások, csoportmunka, drámajáték, ünnepi megemlékezés, vetélkedő és kvízjáték segítségével. A projekt címe: Hőseink nyomában Erdélyben. Nagyváradon, a Király-hágón, Kolozsváron át Tordán, Torockón, Nagyenyeden és Aradon kutatjuk egykori nagyjaink tetteit, és tanuljuk, tapasztaljuk, hogyan tudunk példájukhoz felnőni.